Naša pot: Kako tesnobo sprejeti kot priložnost za osebno rast – Peter Grabnar, maj 2021

Glasilo Obrtne zbornice Vič je s predstavitvijo moje knjige z naslovom Kako tesnobo sprejeti kot priložnost za osebno rast povabilo svoje člane k Podjetniškemu zajtrku, kjer sem predstavila nekaj vidikov družbenega problema – hitro naraščajoče tesnobe.

nasapot